Windtre卡 和5G Mi 10 lite 联合套餐

Windtre卡 和5G Mi 10 lite 联合套餐

19.99欧 100GB 意大利无限分钟
29.99欧 无限5G流量 无限意大利分钟
支付: 需要Iban 号码绑定扣费!
手机无月租[微笑]只需要付套餐费用即可!发表评论

0 评论